Choď na obsah Choď na menu
 


    
          

stiahnut.jpg  tauka.jpgstiahnut--1-.png

          

kluby-tatranskej-unie-karate.jpg       

                AKTUALITY

APRÍL SÚŤAŽE :

13.4.2024 3.KOLO SP ST. ĽUBOVŇA  ŽIACI 

20.4.2024 2.KOLO ŽIACI ST.ĽUBOVŇA  ŽIACI ,DORAST 

27.4.2024 M TAUKA ŽIACI , POHÁROVÁ SÚŤAŽ DORAST ,KADETI 

 

 

Vážení tréneri, 

venujte prosím zvýšenú pozornosť pri registrácii pretekárov do kategórií začiatočníkov. Informačný systém SZK-INFO a aj súťažný systém sutazekarate.sk vedia vyhodnotiť len podmienku technického stupňa /bod a/. Ostatné body musí zvážiť tréner.  

Na sutazekarate.sk sa dá pozrieť história výsledkov každého pretekára, taktiež sa dá zistiť jeho účasť na súťažiach. Viete dobre, že najlepšími kontrolórmi sú samotní rodičia. Radi by sme sa vyhli situácii, kedy nám prídu podnety od rodičov počas alebo po ukončení súťaže a budeme nútení pretekárom štartujúcim neoprávnene v kategóriách začiatočníkov ceny odobrať. Neoprávnený štart pretekára v kategórii, kde nepatrí, môže byť taktiež postihovaný v zmysle disciplinárneho poriadku SZK /čl. 47 - Neoprávnený štart/ odobratím ceny, či zakázaním súťaženia na časové obdobie na 1 až 6 mesiacov. Trest môže byť prenesený aj na trénera. 

Podľa súťažného poriadku bod 3:

 

Za začiatočníkov sa považujú súťažiaci pretekári, ktorí spĺňajú všetky nasledovné kritériá: 

a/ maximálny dosiahnutý STV 6. kyu vrátane 

b/ v kategórii začiatočníkov neštartujú viac ako 2 roky 

c/ na Majstrovstvách Slovenskej republiky sa neumiestnili na medailovom mieste v disciplíne kata alebo kumite   

Mgr. Ľubomír Striežovský

Športovo-technická komisia SZK

 

 

 

 

Pridané :

                          Schválení  skúšobný komisári pre rok 2023

                          Pridaná Zápisnica konferencie TAUk 4.6.2022

                             Smernica pre vzdelávanie rozhodcov

                            Poplatky skúšobných komisárov

                            Nové pravidla Rozhodovanie KUMITE , KATA

 

SMERNICA.....2022_.pdf

POZOR : ZMENILI SA POPLATKY PRE SKUŠOBNÝCH KOMISÁROV PODĽA SCHVALENEJ REGISTRAČNEJ KOMISIE SZK .

 

Sadzobnik poplatkov pre skúšobných komisárov pre rok 2022 Výška poplatkov je záväzná pre všetkých členov SZK.

Trieda: Poplatok uhradiť na účet: I.A, I.B 30 eur SZK

II.A, II.B 20 eur príslušný regionálny zväz

III. 10 eur príslušný regionálny zväz

Menovanie skúšobných komisárov do jednotlivých tried je vždy k 1. januáru a je účinné až po uhradení licenčného poplatku. Termín na úhradu licenčného poplatku je 30. január príslušného roka. Pri neuhradení poplatku bude skúšobný komisár zo zoznamu vyradený